PHÍ TÚC XÁ 

Unit: USD/4 tuần

PHÍ GIA HẠN VISA

Unit: Peso

CHI PHÍ KHÁC

HỌC PHÍ 

Unit: USD/4 tuần