PHÍ TÚC XÁ 

Unit: USD/4 tuần

PHÍ GIA HẠN VISA

Unit: Peso

CHI PHÍ KHÁC

HỌC PHÍ 

Unit: USD/4 tuần

COPY RIGHT 2017 (C) Green Intenational Technical College  ALL RIGHTS RESERVED.                   TEL: 028 7304 1188 / 0932 690 191 (Ms.Dương)