Bài cảm nhận của Hồ Thượng Trân - Tina (ESL - 12 tuần)

COPY RIGHT 2017 (C) Green Intenational Technical College  ALL RIGHTS RESERVED.                   TEL: 028 7304 1188 / 0932 690 191 (Ms.Dương)