Bài cảm nhận của Trần Vĩ Thành - Otis (ESL - 08 tuần)

COPY RIGHT 2017 (C) Green Intenational Technical College  ALL RIGHTS RESERVED.                   TEL: 028 7304 1188 / 0932 690 191 (Ms.Dương)