Giám đốc điều hành (CEO)

Jeff Choi (최호용/ 崔镐镛)

Quốc tịch: Hàn Quốc

Văn phòng làm việc: Hàn Quốc

Giám đốc (Director)

Michelle Kim (김미화)

Quốc tịch: Hàn Quốc

Văn phòng làm việc: Hàn Quốc

CMO (Vice President)

Brian Paik (백인석)

Quốc tịch: Hàn Quốc

Văn phòng làm việc: Hàn Quốc

Giám đốc (Director)

Wony(박재원)

Quốc tịch: Hàn Quốc

Văn phòng làm việc: Hàn Quốc

President

Evans Kim (김경민/ 金庚珉)

Quốc tịch: Hàn Quốc

Văn phòng làm việc: Philippines

Korean Manager

Wesley Canalona

Quốc tịch: Philippines

Văn phòng làm việc: Philippines

Japanese Manager

Hiroko Hamaura

Quốc tịch: Nhật Bản

Văn phòng làm việc: Philippines

CFO(Chief Financial Officer)

Riza Magnetico Cañonero

Quốc tịch: Philippines

Văn phòng làm việc: Philippines

General Manager

Annaliza Maningat-Tanoy

Quốc tịch: Philippines

Văn phòng làm việc: Hàn Quốc

Chinese / Taiwanese Manager

Tori

Quốc tịch: Trung Quốc

Văn phòng làm việc: Philippines

Vietnamese Manager

Thùy Dương (Sunny)

Quốc tịch: Việt Nam

Văn phòng làm việc: Việt Nam

Secretary

Merla T. Gallaza

Quốc tịch: Philippines

Văn phòng làm việc: Philippines

TOEIC Manager

Odette Carmina L. Rio

Quốc tịch: Philippines

Văn phòng làm việc: Philippines

Academic Assistant

Myren

Quốc tịch: Philippines

Văn phòng làm việc: Philippines

Academic Manager

Rhoda T.Penacerrada

Quốc tịch: Philippines

Văn phòng làm việc: Philippines