KHÓA HỌC IELTS TẠI GITC

CURRICULUM

LỚP CƠ BẢN

LỚP ĐẢM BẢO 5.5+

LỚP ĐẢM BẢO 6.0+

LỚP ĐẢM BẢO 6.5+

COPY RIGHT 2017 (C) Green Intenational Technical College  ALL RIGHTS RESERVED.                   TEL: 028 7304 1188 / 0932 690 191 (Ms.Dương)