Hàn Quốc

Địa chỉ: Punta Villa Resort, Sto Nino Sur Areval, IloIlo City Philippines.
Điện thoại: 028 7304 1188
Email: cncenglishvn@gmail.com

GỬI LIÊN HỆ

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Philippines

Địa chỉ: 50 902-1, Digital-ro 33-gil, Guro-gu, Seoul, Korea.
Điện thoại: +82-393-6314-5

Nhật Bản

Địa chỉ: Jingan Road, Chengdu Jinjiang Sichuan University, SPFA Office of the 5th
Điện thoại: +86-2366173407

Trung Quốc

Địa chỉ: 4F IBC Shinsaibashi WEST 3-6-34 Minanisenba Chuo-kuOsak.
Điện thoại: +81 -120-963-815

COPY RIGHT 2017 (C) Green Intenational Technical College  ALL RIGHTS RESERVED.                   TEL: 028 7304 1188 / 0932 690 191 (Ms.Dương)