GIỚI THIỆU BANG WISCONSIN

 • Vị trí: Trung Tây bộ

 • Diện tích: 169,790 km²

 • Dân số: 5,726,398 người.

 • Thời tiết: Có 4 mùa rõ rệt. Mùa hè khá mát mẻ, mùa đông lạnh, nhiệt độ dưới âm, mùa xuân và mùa thu mát mẻ, dễ chịu.

 • Tỉ lệ dân: hơn 95% là người Bắc Âu và Trung Âu

GIỚI THIỆU TRƯỜNG WISCONSIN MADISON

       Campus info:

 • Thành lập: 1848

 • Số lượng sinh viên: 42,595

 • Diện tích: 936 Acres (1Acre = 4046.86 m2) 

 • Học phí: $26,630/năm

 • Thành phố trung tâm: Madison, WI

        Academy:

 • 8 trường Cao đẳng

 • 157 chuyên ngành Đại học

 • 150 chương trình Thạc sĩ

 • 108 chương trình Tiến sĩ 

       Popular Majors:

 • Sinh học/ Công nghệ sinh học

 • Kinh tế

 • Môi trường và chính trị.

 • Lịch sử

 • Tâm lý

      Thời gian nhập học:

 • Đợt 1: ngày 1 tháng 1, thời gian học: 7 tháng.

 • Đợt 2: ngày 1 tháng 6,thời gian học: 6 tháng

QUY TRÌNH NHẬP HỌC

1.Nộp hồ sơ

2.Đánh giá

3.Chấp nhận

4. Đào tạo ESL

5. Mời nhập học

6. Xin Visa

7. Chuẩn bị

8. Học tại UW

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI PHIIPPINES