TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

Tạp chí tuần 3 tháng 12 năm 2107

Bài cảm nhận của Anna - IELTS 08 tuần

Tạp chí tuần 3 tháng 12 năm 2107

Bài cảm nhận của Daisy - IELTS 12 tuần

Bài cảm nhận của Xavier - IELTS 12 tuần

Tiệc giao lưu tại GITC