Văn phòng đại diện

VĂN PHÒNG PHILIPPINES

Địa chỉ:          

Website: 

Tel:                 

Skype:             

Kakao talk:     

Punta Villa Resort, Sto Nino Sur Arevalo,  Iloilo, Philippines

+63-33-336-3470

070-7538-6315 (Internet phone)

cncenglish

cncacademy

VĂN PHÒNG HÀN QUỐC

Địa chỉ:             

Website: 

Tel:                 

Skype:              

Kakao talk:      

D 1408, Seoul, 191 Tháp Vàng Yuwon B,Chungcheong-ro 2, Daejeon-gu, Seoul

+82-2-393–6314~ 5

070-7538-6315 (Internet phone)

cncgroup

cncacademy

VĂN PHÒNG NHẬT BẢN

Địa chỉ:             

Website: 

Tel:                 

Skype:              

Kakao talk:      

Shinjuku 6-7-1 Shinjuku-ku, Tokyo Shin-juku 3F

+81-120-963–815

yuri.cui

cncacademy

VĂN PHÒNG TRUNG QUỐC

Địa chỉ:             

Website: 

Tel:                 

Skype:              

Kakao talk:      

No.5 Jing'an Road, Jiang'an District, Chengdu City, Sichuan Province, China 

+63-33-336-3470

cncenglish

cncacademy